Libriotech på...

Turbulens i Koha-land

I det siste har det vært en del turbulens i Koha-land, særlig knyttet til selskapet LibLime, som til nå har utgjort en av hjørnestenene i økosystemet rundt Koha. Situasjonen har vært preget av usikkerhet og uklarheter, knyttet til at LibLime har snakket om å beholde nye "features" sponset av deres kunder, for seg selv, og ikke dele dem med resten av økosystemet. Det har heller ikke hjulpet på situasjonen at LibLime har vært tause om hva som skjer, og ikke kommentert innlegg på postlister osv. Flere sentrale personer har sluttet, eller annonsert at de kommer til å slutte i LibLime, inkludert Galen Charlton (Release Manager for versjon 3.2 av Koha) og Nicole Engard (sjef for dokumentasjonen til Koha og "evangelist").

Det kan nå se ut som situasjonen er i ferd med å avklares noe. LibLime har annonsert LibLime Enterprise Koha og i kunngjøringen heter det:

A public software release of each version of LibLime Enterprise Koha will occur periodically, after the sponsoring library and LibLime's customers have had adequate time to ensure that the codebase is of sufficient quality and stability to be contributed back to the KohaCommunity. LibLime Enterprise Koha software releases will be available from the download page of LibLime's Website.

Dette kan jo høres bra ut, men måten delingen beskrives på kan tyde på at det vil skje på en måte som vil gjøre det vanskelig og tungvint å integrere den utviklingen LibLime gjør inn i den åpne versjonen av Koha. Det tyder også på en grunnleggende mistro til den åpne utviklingsmodellen når man sier at man skal gjøre grundig kvalitetskontroll før man deler utviklingen med økosystemet - en av de store fordelene med åpen utvikling er jo at mange flere kan være med på kvalitetskontrollen enn i en lukket modell. Når det er sagt så har ikke LibLime her brutt med vilkårene i GPL-lisensen, men de har brutt med "ånden" i den, ved ikke å delta aktivt i økosystemet og holde seg til credoet om "release early, release often". Det virker også rart at de har forhold seg totalt tause om det som skjer, og foreløpig ikke svart på flere direkte henvendelser om saken.

Flere har blogget om det som skjer, men en av de beste oppsummeringene kommer nok fra Joann Ransom (som jobber i Horowhenua Library Trust, organisasjonen som betalte for versjon 1 av Koha og bestemte seg for å dele den med resten av verden under en åpen lisens), i innlegget Liblime forks Koha:

We do not begrudge vendors taking our gift and building a commercial enterprise out of it, as Liblime, Biblibre and any number of others have done, but the deal is that you give back. This has worked well for a decade and Liblime has been a strong, valued and much appreciated member of the Koha international community over that time.

So it is incredibly sad and disappointing that Liblime has decided to breach the spirit of the Koha project and offer a ‘Liblime clients only’ version of Koha. Let's call it what it is: vendor lockin and a fork. [Lenke lagt til av meg]

Betyr så dette kroken på døra for Koha? På ingen måte! LibLime eier på ingen måte Koha, og det finnes et antall firma, enkeltpersoner og bibliotek som vil sørge for at utviklingen fortsetter ufortrødent videre, med eller uten LibLime. Et eksempel på dette er at to Koha-leverandører, BibLibre og ByWater Solutions, har gått sammen om å ansette Nicole Engard, for at hun skal kunne fortsette sitt arbeide som dokumentasjonssjef for Koha. Men kan snarere se dette som et eksempel på styrken ved fri programvare: Selv om en leverandør for eksempel endrer taktikk er selve programvaren fortsatt tilgjengelig, og det finnes alternative leverandører av tjenester. Dersom noen av LibLimes eksisterende kunder er misfornøyde med den vendingen selskapet har tatt kan de velge å gå over til en annen leverandør, uten at de trenger å bytte ut biblioteksystemet sitt av den grunn.

Situasjonen har gitt ny vind i seilene til etableringen av en ikke-kommersiell "entitet" som skal kunne forvalte Kohas interesser og kanskje også en del av infrastrukturen rundt, og det vil bli av hold et møte om dette på IRC tirsdag 15. september klokka 21.00 (norsk tid). Hvis du ikke har en IRC-klient for hånda kan du bruke Kohas egen web-baserte klient - bare oppgi et "Nickname", klikk på "Login" og så er du i gang.

Og bare så det er sagt: Libriotech er 100% prosent dedisert til fri programvare. All utvikling i selskapets regi vil skje på en åpen måte og bli delt med økosystemet. Det samme gjelder all utvikling selskapet vil få utført hos underleverandører. Dette demonstreres blant annet gjennom at både KohaNor og LibrioTools (mer om sistnevnte i et senere innlegg) er tilgjengelige fra offentlige "repositorier" til en hver tid.

Translate to English with Google Translate