Libriotech på...

Libriotech leverer tjenestene!

Koha logo

Koha er et fritt biblioteksystem. Dette innebærer at hele systemet er tilgjengelig under en fri lisens, og at hvem som helst fritt kan laste det ned og ta det i bruk.

Libriotech tilbyr alle nødvendige tjenester for bibliotek som ikke vil eller kan gjøre dette selv. Dette omfatter drift ("Koha-hotell"), brukerstøtte, bearbeiding og import av data, opplæring osv.

Interessert? Ta kontakt på post[alfakrøll]libriotech.no / 95158548, eller les mer...


Innhøsting av global statistikk fra Koha

Fra og med Koha versjon 3.18.0 er det mulig å slå på (anonym) rapportering av statstikk om Koha-installasjonen din ved hjelp av systempreferansene som begynner på UsageStats*. Dataene samles og rapporteres på hea.koha-community.org.

Planen med dette er todelt:

  • Å dokumentere bruken av Koha over hele verden. Man får feks ofte høre at Koha er et "lite" system som egner seg for "små" bibliotek. Med data fra Hea kan vi dokumentere at det er alle slags bibliotek som bruker Koha. Det hadde også vært kjekt å kunne se for hvor mange poster, eksemplarer og lånere Koha er med på å administrere.
  • Systemet teller også hvilke innstillinger som er i bruk for en del systempreferanser. Dette vil kunne bidra til å gi utviklerne innblikk i hvordan Koha brukes og hvilke "features" som er mye eller lite brukt.

Deltagelse i denne innhøstingen av statstikk er selvsagt frivillig, og man må aktivt skru den på for å bidra.

Dokumentasjon på Koha sin wiki.

Relevante systempreferanser:

Nye systempreferanser i Koha 3.18

Stockholms universitetsbibliotek velger Koha!

For litt over en uke siden annonserte Stockholms universitetsbibliotek at de satser på Koha:

Det öppna och fria systemet Koha kommer att ersätta det nuvarande bibliotekssystemet Voyager efter ett beslut i bibliotekets ledningsgrupp december 2014. Koha ska fungera som cirkulationsmodul i en större systemarkitektur där det nationella LIBRIS-systemet är en nyckelkomponent.

Bakgrunden till beslutet är att det nuvarande systemet är gammalt och inte längre utvecklas i någon större utsträckning. Under 2014 har olika alternativ utvärderats, med fokus på två möjliga vägar framåt: att upphandla ett nytt cirkulationssystem eller att implementera en open source lösning. Eftersom det framgick att det inte fanns något separat cirkulationssystem att upphandla, utan att biblioteket skulle bli tvungna att upphandla ett komplett integrerats system (ILS), lades istället fokus vid open source spåret, där Koha framstod som det främsta alternativet.

Koha har under hösten 2014 testats och utvärderats, och funnits motsvara de behov och krav som biblioteket ställer på ett cirkulationssystem. Målsättningen är att Koha ska vara implementerat i slutet av 2015.

Prosjektrapport i PDF-format. English summary.

Det høres ut som SUB sine planer er ganske like dem som Deichman i Norge har - å bruke Koha til sirkulasjon og bygge nye, spennende ting rundt og på toppen av Koha. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg!

Koha - et aktivt prosjekt

Chris Cormack la rett før årsskiftet ut en bloggpost med en del tall som oppsumerer 2014 for Koha sin del. To av de mest interessant tallene er 87 og 34:

87 People had patches in Koha. There were 34 people who got their first patch in Koha this year.

Dette betyr at det var 87 mennesker som bidro med kode til Koha i 2014, og at 34 av disse var nye bidragsytere. Det lover bra for fremtiden!

Hva er Koha?

Hvorfor vi gjør det vi gjør