Libriotech på...

Libriotech leverer tjenestene!

Koha logo

Koha er et fritt biblioteksystem. Dette innebærer at hele systemet er tilgjengelig under en fri lisens, og at hvem som helst fritt kan laste det ned og ta det i bruk.

Libriotech tilbyr alle nødvendige tjenester for bibliotek som ikke vil eller kan gjøre dette selv. Dette omfatter drift ("Koha-hotell"), brukerstøtte, bearbeiding og import av data, opplæring osv.

Interessert? Ta kontakt på post[alfakrøll]libriotech.no / 95158548, eller les mer...


Kommer i Koha 3.22

Her er de største nyhetene i Koha 3.22, som kommer om ca 3 dager:

 • 13791: Plack - Out of the box support on packages
 • 13799: Add base for building RESTful API
 • 6874: Attach files to bibliographic records
 • 11559: Professional cataloger's interface
 • 11759: Batch checkout
 • 11190: Sitemap.pl -- Generate a catalog sitemap
 • 14100: Generic solution for language overlay
 • 13485: Add a page to display links to restricted sites
 • 10855: Custom fields for subscriptions
 • 11431: Custom notification sounds

Lenkene fører til de relevante sakene i Bugzilla, Koha-prosjektet sin «bugtracker», der man kan se hele diskusjonen rundt innføringen av en ny «feature», inkludert kvalitetskontrollen. Lenker til dokumentasjonen kommer etter hvert.

Tilpassing av Koha sitt utseende

Koha er et fleksibelt system, som i stor grad kan tilpasses behovene til det enkelt bibliotek ved hjelp av systempreferanser, og uten at man endrer selve koden til Koha. Dette gjelder også utseendet på særlig publikumskatalogen. Her kommer noen tips for de som vil komme i gang med å tilpasse Koha.

Innledningsvis kan vi skille mellom noen ulike former for tilpasning:

 • Det finnes diverse funksjoner som kan skrus av og på. Eksempler på dette kan være tagger, kommentarer og stjerner i publikumskatalogen. Denne introduksjonen kommer ikke til å ta for seg slike endringer. (Se feks OPAC Configuration og Enhanced Content Configuration i dokumentasjonen for detaljer.)
 • Særlig på forsiden av publikumskatalogen finnes det felter der man kan legge inn egen HTML-formatert tekst og lenker.
 • Eksisterende elementer i grensesnittet kan fjernes eller endres med teknikker som CSS og JavaScript.

KohaCon15 er i gang!

KohaCon15 er endelig i gang og for oss som ikke kan være til stede er det en liten trøst i å kunne følge hæshtæggen #kohacon15 på Twitter. Chris Cormack liveblogger og det ser ut som presentasjonene vil bli lagt ut etter hvert.

Ting vi liker å høre

Av og til hører man kommentarer av typen "Koha er sikkert greit nok for små bibliotek". Da er det kjekt når det dukker opp meldinger som dette:

I'd like to share that we serve more than 13.200.000 records (adding more than 20.000 items per day) to 1.126 public libraries consoritum with 1.000.000 users (adding more than 2.000 new users everyday). [...] We use Mariadb on clustered servers and we are very comfortable with the performance.

Eller som Chris Cormack sier det:

Tilsvar til referat fra Småbib

Forum for bibliotekarer i små fagbibliotek (Småbib) hadde nylig et møte hos STAMI (som er et ferskt Koha-bibliotek og kunde hos Libriotech). På hjemmesiden til Småbib ligger det et referat fra møtet, som kan være verdt noen kommentarer:

Overgang til Koha ved STAMI ble presentert av vertskapet. Koha er et gratis biblioteksystem som bygger på Open Source, altså åpen kildekode, og kan installeres på egen server eller kjøres på server hos den norske kontakten, Libriotech ved Magnus Enger.

Libriotech er ikke "den norske kontakten" for Koha. Koha er som det sies fri programvare, som hvem som helst kan ta i bruk, både bibliotek og firma. Foreløpig er Libriotech den eneste leverandøren i Norden, men det er ingen ting i veien for flere selskaper kan tilby de samme tjenestene som det Libriotech gjør, i det samme markedet. Internasjonalt finnes det et 50-talls firmaer som tilbyr tjenester i tilknytning til Koha. Det finnes ingen form for godkjenning av disse, og ingen offisiell status som leverandør for et gitt område.

Ved STAMI tok de konverteringen i sommer og har gode erfaringer med det. Det som for tiden mangler er en modul for fjernlån, men den vil bli tilpasset den nye internasjonale standarden for fjernlån, NCIP, som skal avløse NILL-standarden.

Det stemmer at den sær-norske NILL-standarden for fjernlån skal erstattes av den internasjonale NCIP-standarden. Det engelske Koha-firmaet PTFS Europe jobber for tiden med å utvikle en fjernlånsmodul for Koha, og Libriotech jobber med å tilpasse denne til NCIP (eller norsk NCIP-profil, NNCIPP, for å være helt nøyaktig) og norske forhold.

Flere mindre bibliotek og enkeltsamlinger bruker Koha i dag, men det mest omtalte akkurat nå er Deichmans prosjekt. Ulempene for vanlige brukere er at utviklingen av systemet er dugnadsbasert, det kan derfor ta tid med oppgraderinger.

Det stemmer at utviklingen av Koha skjer på dugnad, og at det derfor kan være vanskelig å forutsi når en gitt ny funksjon kommer seg gjennom Koha sine systemer for kvalitetskontroll og inn i en offisiell versjon. Men Koha har nå i mange år kommet med svært regelmessige oppdateringer: Nye vedlikeholdsversjoner (som kun inneholder feilrettinger) den 22. i hver måned. Nye hovedversjoner (som inneholder feilrettinger og nye funksjoner) 22. mai og 22. november hvert år. Libritoech sine kunder oppgraderes til vedlikeholdsversjonene fortløpende og til de nye hovedversjonene etter hvert som det blir klart at disse er klare for å settes i drift.

Kjøres systemet på ekstern server (Libriotech), er man også avhengig av Magnus Engers tid til support.

Sant nok. Det har vært et beklagelig etterslep fordi undertegnede hadde en 80% stilling hos Deichmanske bibliotek i 2014. Dette medførte at flere større prosjekter hopet seg opp, og det har tatt tid å få tatt disse unna. Dette er endelig i ferd med å løse seg opp, og responstidene på support skal nå bli bedre. Et langsigktig mål er at Libriotech skal kunne utvide med flere ansatte, noe som vil avhjelpe situasjonen ytterligere. Forhåpentligvis kan ansatt nummer 2 være på plass i løpet av 2016.

Kjører man det selv er LINUX et krav. STAMI framhever at prisen for drift er lavere enn med Mikromarc, som de har forlatt. Koha er også enkelt håndterbart og selvinstruerende. Særlig framheves katalogiseringen som enkel. Grensesnittet slik det ble vist er enkelt og oversiktlig. Mer spissfindige spørsmål viste nok at "grunnversjonen" kanskje vil ha svakheter i visse sammenhenger [...]

Jeg vil veldig gjerne vite hva disse "spissfindige spørsmålene" handlet om!

og at prosjektet Deichman nå har i gang, bekrefter at en lokal tilpassing av systemet i større drift er nødvendig.

Her er det flere ting å gripe fatt i:

Det aller viktigste er at tilpasninger av Koha bare er en liten del av det utviklingsarbeidet som nå gjøres ved Deichmanske bibliotek. Det er verdt å merke
seg at Deichmanske hovedsakelig kommer til å bruke Koha til sirkulasjon av fysiske objekter, dvs registrering av lånere, lån, utsending av purringer osv.

Katalogisering vil skje i form av RDF og Linked Data, noe som i seg selv er banebrytende, for ikke å si revolusjonerende, og utvikling av grensesnitt og "katalogiseringsregler" for dette utgjør en stor del av utviklingsprosjektet. RDF-dataene vil bli "redusert" til MARC-poster, slik at Koha har noe å "tygge på", som et grunnlag for sirkulasjon. Grensesnittene mot publikum vil være basert på RDF-dataene, og Deichmanske vil ikke bruke Koha sin publikumskatalog i det hele tatt. Arbeidet med katalogisering i RDF er et nybrottsarbeid, også i internasjonal sammenheng.

Når dette er sagt så stemmer det også at Deichmanske gjør en del tilpasninger i Koha. Men disse er først og fremst knyttet til kommunikasjon med eksterne systemer. Det kan være RFID-lesere, eller kommunikasjon med eksterne tjenester som kemner (i forbindelse med gebyrer og andre krav) og Posten (for utsending av purringer osv). Jeg tviler på at det er mange norske bibliotek (og særlig mindre fagbibliotek) som har et antall integrasjoner mellom biblioteksystem og eksterne tjenester som kan måle seg med det Deichmanske har. Men motbevis meg gjerne! :-)

Det som er viktig å få frem her er at den betydelige utviklingsinnsatsen Deichmanske nå legger ned ikke først og fremst handler om nødvendige tilpasninger for å få Koha til å fungere i en norsk sammenheng, men om nybrottsarbeid som i liten grad berører Koha.

En del norske tilpasninger har allerede blitt en del av Koha: Oversettelser (det er for tiden bare oversettelsen til bokmål som vedlikeholdes aktivt), støtte for NORMARC, kommunikasjon med Nasjonalt lånekort, høsting til Biblioteksøk via OAI-PMH. Fjernlån basert på NNCIPP er som tidligere sagt under utvikling.

Magnus Enger er da også engasjert i utviklingsarbeidet der.

Jeg var som tidligere nevnt ansatt på Deichman i 2014, men dette engasjementet opphørte ved slutten av 2014.

Look to Sweden!

Takket være Viktor Sarge og Region Halland blir det Koha-konferanse i Tylösand utenfor Halmstad fredag 16. oktober, under tittelen Ett fritt biblioteksdatasystem - Kohakonferens. Deltagelse er gratis, så her er det bare å melde seg på!

Foreløpig er ihvertfall følgende med på programmet:

Hylte folkbibliotek - första svenska kommun med Koha.

 • Erfarenheter från BookIT-migrering
 • Anpassningar och utveckling inom projektet (historik för MARC-poster, CMS-funktioner, SMS-drivrutin, digitala skyltar med mera)

Mölndals bibliotek

 • Migreringsskript för Libra.se.
 • Koha vs. Libra.se - erfarenhet av

Stockholms universitetsbibliotek

 • Byter till Koha under årets slut och använder det egenutvecklade VIOLA för fjärrlån.

Luleå Tekniska Universitet - erfarenheter från införandet av Koha vid LTU.

 • Arbetsprocess, systemmiljö och stödverktyg
 • Migrering av data från ALEPH ORACLE SQL till Koha MYSQL
 • Att få med verksamhetsprocesserna
 • EBBA som fjärrlånesystem integrerat med Koha

(Hylte har vært kunder hos Libriotech i ca 2 år, og det er også Libriotech som står for migreringen av data for Mölndal. Se bookit2koha og libra2koha for verktøyene som har blitt brukt ved migrering til Koha.)